Toàn mỹ tự hào được Tổng cục đo lường chất lượng chứng nhận sản phẩm Đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực Phẩm
Đăng ngày 15:54, 14/05/2018

Toàn mỹ tự hào được Tổng cục đo lường chất lượng chứng nhận sản phẩm Đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực Phẩm

Toàn mỹ tự hào được Tổng cục đo lường chất lượng chứng nhận sản phẩm Đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực Phẩm
 
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là tổ chức chứng nhận do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập, trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. QUACERT là một thương hiệu phổ biến gắn với sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam.
 
Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng. 

Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Toàn Mỹ phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và QCKT tương ứng.

Sau 01 tháng đánh giá và căn cứ  kết quả đánh giá sự phù hợp, QUACERT đã tiến hành cấp chứng nhận HỢP QUY cho sản phẩm Bồn nước inox, Chậu rửa inox của Toàn Mỹ, đây là dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại phù hợp với tiêu chuẩn QCVN 12-3:2011/BYT.
Tin khác
Home2-2
banel-2
sonha-bnel1
Hotline/Zalo: 0903124659
Gọi ngay
Zalo: 0903124659
Giỏ hàng
Top